Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 4) - Somebody Feed Phil (Season 4) - Vietsub, Full HD

Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 4)

Somebody Feed Phil (Season 4)

Nội dung phim

Cùng cười với Phil Rosenthal khi anh ăn, pha trò và kết bạn mới ở Rio de Janeiro, San Francisco, Singapore, Mississippi Delta và Hawaii.

Review phim Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 4)